21679
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21679,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Przebieg mediacji

  • Mediacja rozpoczyna się od zainicjowania kontaktu przez mediatora ze stronami lub stron z mediatorem w celu ustalenia terminu spotkania i zasad współpracy.
  • Najczęściej spotkanie wstępne z mediatorem odbywa się osobno z każdą ze stron w celu przedstawienia konfliktu z perspektywy danej strony oraz oczekiwań danej strony a następnie ustalany jest termin wspólnego spotkania mediatora i stron.
  • Wspólne spotkanie służy szukaniu możliwych rozwiązań, satysfakcjonujących dla uczestników mediacji. Jeśli jest taka potrzeba odbywają się kolejne spotkania wspólne lub na osobności.
  • Mediacja kończy się podpisaniem ugody kończącej lub bez podpisania ugody. W przypadku mediacji ze skierowania sądu, mediator dostarcza do sądu protokół z mediacji i treść ugody do zatwierdzenia przez sąd jeśli została zawarta.
  • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Po zatwierdzeniu przez sąd ugoda jest prawomocna i kończy postępowanie sądowe.
  • Jeśli ugoda nie została zawarta, strony uczestniczą w dalszym procesie sądowym.
  • Ugodę zawartą przed mediatorem w mediacji „pozasądowej” również można złożyć w sądzie do zatwierdzenia. Po zatwierdzenie przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem. Zatwierdzona ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Otrzymując klauzulę wykonalności, np. w przypadku braku otrzymania płatności od dłużnika, można skorzystać z postępowania komorniczego już z pominięciem sądu.

Mediator organizuje i zarządza procesem mediacji w oparciu o następujące zasady:

zasada dobrowolności

i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony (strony zachowują kontrolę – tak nad samym procesem mediacji, jak i nad treścią ugody; żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody stron; mogą nawet żądać zmiany mediatora)

zasada poufności

oznacza obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją, zakaz dla mediatora bycia świadkiem

zasada bezstronności

zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie bądź stawki wynikające z rozporządzenia

zasada neutralności

wyróżnia się neutralność miejsca, zakaz wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu

zasada bezpieczeństwa

szacunku, godności stron i dbania o zachowanie ich równowagi (mediator koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej)

zasada równości

obie strony są traktowane równo, mediator reaguje, jeśli jego zdaniem jedna z stron ma słabszą pozycje i zgadza się na narzucone przez drugą stronę niekorzystne rozwiązania