22150
page-template-default,page,page-id-22150,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

„Monolog mediatora IP”

blog o mediacjach w sprawach

własności intelektualnej


Jestem mediatorem, rzecznikiem patentowym, radcą prawnym z 20 – letnim stażem w sprawach własności intelektualnej.

Monolog mediatora IP jest podsumowaniem moich doświadczeń pozyskanych z różnych perspektyw: prawnika prowadzącego spory, rzecznika patentowego doradzającego klientom w sprawach związanych z ochroną i zarządzaniem prawami własności intelektualnej, aż wreszcie mediatora skutecznie pomagającego w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z moją specjalizacją – własnością intelektualną.

Mediacja jest fascynującym, wciąż niedocenianym narzędziem zamykania sporów i unikania eskalacji konfliktów. W Polsce, oprócz braku wiedzy na temat tego, czym jest mediacja i jakie wynikają z niej korzyści, w badaniach na temat mediacji podkreśla się niechęć stron do samodzielnego decydowania o sposobie rozstrzygnięcia konfliktu i oczekiwanie wobec wymiaru sprawiedliwości (sędziego), że podejmie za nie decyzję. Zatem mediacja należy do osób odważnych i samodzielnych, biorących sprawy w swoje ręce. 

Dlaczego zdecydowałam się na pisanie bloga?

Ponieważ mam nadzieję, że mój monolog zachęci skonfliktowane strony do podjęcia dialogu – rozmowyktóra doprowadzi nie tylko do rozwiązania sporu (nie rozstrzygnięcia), ale zaowocuje wypracowaniem nowych wartości, perspektyw czy możliwości.

 

Chciałabym pokazać, że w mediacji energia z konfliktu, ze zderzenia przeciwstawnych interesów (łac. conflictus” = „zderzenie”) jest impulsem do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, do kreatywnego myślenia, do innowacyjnego postrzegania sporu: z pokonania przeciwnika na pokonanie problemu.

 

mediacje, własność intelektualna

Najwcześniej mediacja w Polsce pojawiła się w procedurze karnej. Początkowo w bardzo ograniczonym zakresie art. 320 kpk, zgodnie z którym prokurator mógł, z inicjatywy lub za zgodą stron, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między podejrzanym i pokrzywdzonym....

Read More
mediacje, prawnicy

„Obu stronom zależało na tym, żeby sprawa nie przedostała się do mediów, co mogłoby negatywnie odbić się na ich wizerunku. Poufność mediacji pozwoliła bez trudu zaspokoić tę potrzebę. Mediacja była prowadzona przez jednego mediatora i wystarczyły dwa spotkania, aby spór został rozwiązany”. „Długotrwały konflikt między...

Read More
mediacje, umowy

Początek konfliktu bywa różny: powolny lub gwałtowny. Czasami reakcją na zaistniałą sytuację jest niedowierzanie. Najczęściej złość. Zdarza się, że także realizacji umowy towarzyszą mniejsze lub większe konflikty. Zwykle udaje się je na bieżąco rozwiązywać. Zdarzają się jednak i takie, którym towarzyszą silne emocje a narosłe...

Read More
mediacje, własność intelektualna

Mediacja sprawdza się bardzo w konfliktach związanych z własnością intelektualną (intellectual property – IP) ze względu na specyfikę sporów IP. Spory te, jeśli nie zostaną rozwiązane pozasądowo, mogą być rozstrzygane w sądach cywilnych bądź karnych. Nawet podczas już rozpoczętego postępowania sądowego, istnieje możliwość skierowania sprawy...

Read More
mediacje, sąd

Spór towarzyszy od zawsze człowiekowi. W zasadzie można powiedzieć, że od czasów Adama i Ewy człowiek ma „w genach” łamanie zasad. Wszędzie, gdzie istniały społeczności, pojawiały się spory. Aby wspólnota mogła przetrwać, musiała wykształcić sposób pokojowego rozwiązywania sporów pomiędzy jej członkami, ponieważ konflikt „rozbijał” wspólnotę....

Read More
mediacje, porozumienie, sąd

Wśród mediatorów krąży opowieść o kłótni dwóch córek o jedną pomarańczę. Ta historia jest mi bardzo bliska, ponieważ nie jedną podobną scenę widziałam, gdy moje córki były małe. Łatwo mi więc, wyobrazić sobie jak zmęczona wrzaskami i zniecierpliwiona matka, zdecydowanym ruchem przecina owoc na pół...

Read More
mediacje, prawnicy

Mediacja to negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, czyli do zawarcia umowy w sytuacji konfliktowej. Porozumienie mediacyjne, to efekt dobrze przeprowadzonych negocjacji – prowadzonych w trudniejszych warunkach ze względu na konflikt uczestniczących w nich stron. Negocjacje te prowadzone przez profesjonalnych pełnomocników, mogą toczyć się sprawniej i...

Read More
mediacje, sąd, ugoda

Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Gradek Lewandowska. Jestem mediatorem Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, a także mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów w Sądach Okręgowych w Warszawie, Katowicach i Gdańsku, jestem też radcą prawnym, specjalizuję się w sprawach własności intelektualnej; świadcząc...

Read More