21677
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21677,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

mediacja WIPO w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego

Urząd Patentowy oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum WIPO) ustanowiły wspólną procedurę rozstrzygania sporów mającą na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego toczących się przed Urzędem Patentowym.

Mediacja przed WIPO może być szczególnie korzystna dla stron szukających możliwości rozstrzygnięcia sporów dot. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, podlegających różnym jurysdykcjom.

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego są zgłaszający znak towarowy oraz wnoszący sprzeciw.

Mediacja toczy się na podstawie regulaminu mediacyjnego WIPO.

rola polskiego Urzędu patentowego

Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego znak towarowy o zgłoszeniu sprzeciwu, a także informuje strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji.

W trakcie trwania tego okresu, strony starające się osiągnąć ugodowe rozstrzygnięcie sporu mogą złożyć wniosek o mediację do Centrum WIPO.

zainicjowanie mediacji

Strona, która chce rozpocząć mediację składa wniosek do Centrum WIPO, przekazując kopię wniosku drugiej stronie sporu.

Centrum WIPO przekazuje stronom informacje na temat dalszych etapów postępowania i opłat oraz, na wniosek stron, listę potencjalnych mediatorów.

oszczędność kosztów

W przypadku osiągnięcia ugody, stronom przysługuje zwrot 50% opłaty za sprzeciw, zasądzonych przez Urząd Patentowy.

zawieszenie postepowania spornego

W przypadku, gdy stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w ciągu 6 miesięcy, ale chcą kontynuować mediację, postępowanie w sprawie sprzeciwu toczące się w Urzędzie Patentowym musi zostać zawieszone na zgodny wniosek stron.